1991

Đèn Lồng Đỏ Treo Cao
8.1
1080p

Đèn Lồng Đỏ Treo Cao

Đèn Lồng Đỏ Treo Cao – 1991 – Raise the Red Lantern. Là một bộ phim của Trung Quốc phát hành năm 1991. Lấy bối cảnh vào mùa hạ năm ...